Профили за индустријата за светлечки уреди

Спектар на услуги

ВНЕСУВААТ СВЕТЛИНА ВО МРАКОТ

  • развој и производство почнувајќи од компоненти според барањата на купувачите до комплетни системи
  • производство и поставување прилагодено за пластика на делови или ваши веќе развиени системи
  • обработка на комплетната палета на материјали и бои во областа на термопластите во зависност од спецификацијата или стандардот
  • развој во согласност со барањата на купувачите за целата електроиндустрија

Примена

Примена

  • профили за водилки за електрична енергија
  • двоен високоволтен систем на светлечки уреди за станбени простории
Печати