Индустриски црева

Повеќенаменски таленти за сите области

Индустриските црева на РЕХАУ се употребуваат за најразлични области на примена и намени, како и во бројни комбинации на материјали.

Печати