РАУФИЛАМ-Е

Опис

Опис

За примени за кои има потреба од оптоварување со притисок, правиот избор е цревото армирано со влакна РАУФИЛАМ-Е.
Тука сè е под контрола.

Цревата РАУФИЛАМ-Е во однос на квалитетот на прехранбените производи соодветствуваат на директивата на ЕЗ 2002/72/EG и нејзините дополнувања, така што се сообразни на германскиот Пропис за предметите за секојдневна употреба од 23.12.1997 и неговите промени/ дополнувања.

Освен тоа, цревата РАУФИЛАМ-Е се тестирани од страна на сервисот за производи TÜV во однос на видот на нивната градба и се наградени – а, тоа е и потврда за стандардите за квалитет на РЕХАУ од страна на независна инстанца.

Цревата РАУФИЛАМ-Е, армирани со влакна, ги има во комплет готово спакувани со висококвалитетни арматури за пневматски развод од месинг.

Предности

Предности

 • FDA-сообразност/FDA-Потврда за согласност
 • KTW-препорака дел 1.3.1 – Сертификат за проверка KTW/C
 • сообразно со ЕЗ 1935/2004 категорија A, Б и Ц
 • сообразно со 2000/53/ЕЗ; 2002/525/ЕЗ; 2002/95/ЕЗ; 2003/11/ЕЗ; 2002/96/ЕЗ; 2002/72/ЕЗ
 • TÜV - сертификат
 • трајно проѕирни
 • привлечни бои
 • флексибилност
 • висока отпорност спрема хемикалии
 • извонредна отпорност на стареење
 • извонредна отпорност на триење
 • еколошки, материјалот не содржи кадмиум
 • висока густина на арматурата

Можности на примена

Можности на примена

 • лаборатории
 • машинство
 • техника за мерење и регулирање
 • снабдување со компримиран воздух
 • работилници за моторни возила
 • градилишта
 • Hobby- и Do-it-yourself- област

Детали

Детали

 • материјал: RAU-PVC 7806
 • боја: проѕирни како стакло
 • димензии: DN 4 - DN 50

Варијанти

Варијанти

Да се покаже боја гласи девизата кај нашите индустриски црева армирани со влакна, коишто се погодни за транспорт на различни течности, како на пр. технички гасови или течности. Индустриските црева се достапни во следниве бои:

 • проѕирна црвена
 • проѕирна сина
 • проѕирна зелена

Комплетите со компримиран воздух се достапни во три различни должини ( 5 m, 10 m, 15 m), во зависност од димензиите DN 6 и DN 9.

Притоа системите за црева вкл. гарнитурите со компримиран воздух издржуваат работен притисок од 20 bar (DN 6) одн. 16 bar (DN 9).Р

Downloads

Downloads

Овде ќе го најдете актуелниот проспект за РАУФИЛАМ Е и индустриските црева.

Печати