Ленти, специјални профили, U-агли/профили за опшивање

Можности на примена

Можности на примена

  • системи за преградни ѕидови
  • профили за заштита на кабли
  • лајсни за прицврстување
  • навлака за рачка
  • наменски профили
  • помошни елементи за монтажа
  • профили за заштита на кантови
Печати