Силиконски производи

Опис

СИГУРНИ, КОГА Е ПОТРЕБНО

Во палетата на производство на РЕХАУ се вбројуваат и голем број на силиконски производи, кои се прилагодени на барањата на трговијата со технички производи.

РЕХАУ од висококвалитетни, разновидни синтетички рецепти за каучук произведува меѓу другото и

 • црева
 • профили
 • компоненти
 • плочи

Предности

Предности

За употребата на производи од силиконски каучук говорат неговите својства:

 • физиолошки безбеден
 • електрична изолација
 • отпорен на атмосферски и озонски влијанија
 • отпорен на студ
 • отпорен на нафта (флуор силикони)
 • извонредна можност за враќање во првобитна состојба по оптоварување со притисок
 • отпорен на стареење
 • посебна отпорност на топлина
Печати