Термособирачки црева

Полимерите се изработуваат по мерка – Ние знаеме како

Термособирачките црева на РЕХАУ изолираат, обложуваат, означуваат, штитат, пригушуваат и, и, и....

Термособирачките црева на РЕХАУ се применуваат на пр. за поврзување и обележување на електрични водови, за обложување на стеги, кабел папучи и компоненти, заштита од атмосферски влијанија, како и за обложување на држачи и рачки.
Дали имате посебни барања во однос на материјалот, димензиите или обработката?
Заедно со вас ќе изнајдеме економично решение.

- термособирачки црева со тенки ѕидови од RAU-VPE, со и без лепило
- термособирачки црева со средни и дебели ѕидови од RAU-VPE
- термособирачки црева од флуор пластика, флуор еластомери и еластомери
- топлинскособирачки завршни капи од RAU-VPE
- Термособирачки црева од RAU- PVC

Печати