Прозорци кои штедат енергија

Mit REHAU Energiesparfenstern aus Kunststoff können Sie bis zu 76% Energie sparen

Заштеда на енергија 

Не можете да сторите ништо против високите цени на електрична енергија, но можете да влијаете на потрошувачката на енергија. Со слабо изолираните прозорци доаѓа до загуба на топлината, а со тоа и до поголема потрошувачка на енергија. Напревените трошоци за енергија пак, мора да се платат!

Со нашите прозорски системи потрошувачката на енергија ја имате под контрола. Големата изолација на профилите овозможува зачувување на топлината внатре а со тоа помала потрошувачка на електрична енергија – и тоа до 76% помала потрошувачка отколку кај старите прозорци*.

Донесете го правилното решение со нови прозорци од профилите на РЕХАУ со кои заштедувате. Така ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе заштедите пари .

Со РЕХАУ прозорците можете да заштедите до 76% енергија.


Како ќе препознаете добро изолирани прозорци?

Кога станува збор за енергетски ефикасни прозорци, U-вредноста на прозорецот има одлучувачка улога. U- вредноста е коефициент на топлотна спроводливост. Коефициентот на топлотна спроводливост ја оценува топлотната изолација на еден прозорец и ја одредува количината на топлина  која протекува низ една површина од 1 m²  за еден час.
Колку е пониска оваа вредност, толку е поголема топлинската изолација

Во споредба со старите прозорци со едноставно застаклување со U-вредности од просечно 5,8 W/m²K  нашите прозорци имаат врвни вредности од 0,85 W/m²K.  

Монтажата изведена од стручни лица има исто така многу важна улога. Само ако Вашите прозорци апсолутно дихтуваат, може да се избегнат штети од влага или мувла.


Производителот на прозорци во ваша близина со задоволство ќе Ве информира и советува за индивидуалните можности за заштеда на енергија. 

Прозорците од РЕХАУ профили можат и повеќе: 

Со нив не само што ќе заштедите енергија туку ќе добиете и

Што очекувате од Вашите прозорци? Во нашата палета на производи ќе го најдете вистинскиот систем за  вашиот дом.

Mit SYNEGO Fenstern ​Energie sparen dank hoher Wärmeeffizienz

СИНЕГО

Прозорци за пријатно чувство
Neues Dokument

ГЕНЕО

Прозорци со карактер

Во Ваша близина

Овде ќе ги најдете нашите партнери, производители на прозорци кои можете лесно да ги контактирате.
Печати