ДИВАЈН Резиденс - Атинска

ДИВАЈН Резиденс – Атинска

Станбена зграда во срцето на македонскиот главен град Скопје, која ги подигнува стандардите на тековниот пејзаж на недвижнини. Водејќи се од идејата да обезбеди, домување од прва класа, препознатливо по својата одлична функционалност, врвен квалитет и енергетски ефикасни паметни системи, градежната компанија, го создава проектот ДИВАЈН Резиденс - Атинска. Станува збор за зграда од 3 ката со 12 ексклузивни станови и 4 канцелариски простории сместени во урбана околина на над 2033 м2.

Модерната архитектура, климатските влијанија како и зголемените барања за удобност, поставуваат високи стандарди за денешната иновативна градежна техника.

Со цел исполнување на овие стандарди на објектот Дивајн Резиденс – Атинска вградени се повеќе РЕХАУ системи.
МестоСкопје, населба Карпош
Година2020

Производи/системи

Темперирање на бетонско јадро, водовод, подно греење и ладење,прозорци

БКТ (BKT) 
РАУТИТАН ( RAUTITAN ) РАУТЕРМ С (RAUTHERM S) 

ГЕНЕО (GENEO) 


ДИВАЈН Резиденс - Атинска
ДИВАЈН Резиденс - Атинска
ДИВАЈН Резиденс - Атинска

Engineering progress

Enhancing lives