Што нè води

Уште од основањето на фирмата, РЕХАУ се стреми да најде нови области на примена на вештачките материјали, со свои индивидуални рецептури. Нашата цел е  досегашните материјали да ги замениме со подобри, креативни системски решенија, а со тоа да постигнеме поголеми вредности во корист на клиентите.

На повеќе од 170 седишта во 54 земји низ целиот свет, 20.000 вработени се заслужни за растот и успехот на нашата компанија. РЕХАУ континуирано ја гради својата мрежа на пет континенти, со цел како партнер да биде близу до своите клиенти. И во иднина нашата семејна компанија ќе остане независна и ќе се ориентира на среднорочни и долгорочни цели, без да поставува добивки на краткорочна основа. При тоа нашите активности денес се ориентирани кон темите на иднината: енергетска ефикасност, обновливи енергии, управување со вода, мобилност и модерно живеење.

AAS-D681_01_399219_0 - 399219

Engineering progress

Enhancing lives