Станбенa зграда GA 02

Станбената зграда се наоѓа во населбата Аеродром, Скопје и е изградена според највисоките барања за квалитет, кои претствуваат главен мотив за градежната компанија, при создавање на домови за граѓаните. Содржи вкупно 86 станови, задоволувајќи ги стандардите за енергетска ефикасност. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозрски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.


AL-D2032_CL - 1072800МестоСкопје, населба Аеродром
Година2018

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО ( GENEO ) 

РАУТИТАН ( RAUTITAN ) 

Engineering progress

Enhancing lives