Станбенa зграда GA 03

Во вкуно 85 станови, се вградени прозорци од нашиот врвен прозорски профил кој со своите исклучителни својства за топлинска изолација, овозможува целосно задоволување ги стандардите за енергеткса ефикасност. А со системот за водоводна инсталација пак, кој со своите карактеристики и својства, едноставно е незаменлив, објектот добива максимална сигурност на водоводот во зградата. Истовремено на станарите им ја обезбедува ултимативната хигиена на водата за пиење. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозорски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.   

Станбената зграда се наоѓа во населбата Аеродром, Скопје и ги задоволува главните точки за енергетска ефикасност, безбедност и удобност на станарите. 


AL-D2030_CL - 1072802МестоСкопје, населба Аеродром
Година2016

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО ( GENEO )  
РАУТИТАН ( RAUTITAN ) 
 


Engineering progress

Enhancing lives