Станбенa зграда GA 04

Станбената зграда се наоѓа во населбата Аеродром и е изградена изградена од страна на градежната компанија, која со своето долгогодишно искуство во градежништвото и професионален пристап ги постигнува највисоките барања за квалитет. Содржи вкупно 121 станови, задоволувајќи ги стандардите за енергетска ефикасност. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозрски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.


AL-D2031_CL - 1072801


МестоСкопје, населба Аеродром
Година2016

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО  ( GENEO )
РАУТИТАН  ( RAUTITAN )

Engineering progress

Enhancing lives