Станбенa зграда GA 05

Станбената зграда во населбата Аеродром, Скопје, со вкупно 128 станови, изградена според највисоките барања за квалитет, на кои задолжително се држи градежната компанија, во сите свои проекти. Објектот ги задоволува сите стандарди за енергетска ефикасност, безбедност и удобност во домувањето. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозрски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.

AL-D2034_CL - 1072798

AL-D2033_CL - 1072799МестоСкопје, населба Аеродром
Година2018

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО ( GENEO )
РАУТИТАН ( RAUTITAN ) 


Engineering progress

Enhancing lives