Станбенa зграда GA 06

Станбената зграда се наоѓа во населбата Аеродром, Скопје и е изградена на 9 ката, со внимателно одбрани материјали, задоволувајќи ги стандардите за квалитет, енергетска ефикасност и безбедност во домувањето. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозорски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.


AL-D2035_CL - 1072797МестоСкопје, населба Аеродром
Година2018

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО  ( GENEO )
РАУТИТАН  ( RAUTITAN )

Engineering progress

Enhancing lives