Станбенa зграда GA 07

Објектот е изграден, во населбата Аеродром, Скопје. Зградата содржи вкупно 120 станови, задоволувајќи ги стандардите за енергетска ефикасност, на што голем удел имаат прозорци од нашиот висококвалитете прозорски профил. Безбедноста на водоводниот систем и инсталацијата за греење е овозможена со нашиот систем РАУТИТАН. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозорски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.

AL-D2036_CL - 1072796МестоСкопје, населба Аеродром
Година2018

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО  ( GENEO ) 
РАУТИТАН  ( RAUTITAN )

Engineering progress

Enhancing lives