Станбенa зграда GA 08

Во населбата Карпош 2, во Скопје е изградена е зграда за домување, која ги задоволува највисоките барања за квалитет, благодарение на порфесионалниот и прецизен пристап на градежната компанија. Содржи вкупно 120 станови, задоволувајќи ги стандардите за енергетска ефикасност, безбедност и удобност на станарите. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозрски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.


AL-D2037_CL - 1072795МестоСкопје, населба Аеродром
Година2017

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО  ( GENEO )
РАУТИТАН  ( RAUTITAN ) 
 


Engineering progress

Enhancing lives