Станбена зграда Golden Art Life

Во населбата Карпош 2, во Скопје е изградена е станбена зграда за домување на 120 семејства. Со својот визионерски пристап, сакајќи да обезбеди удобен дом за станарите, инвеститорот, со големо внимание ги одбира сите материјали во градбата. Така создава објект кој ги задоволува стандардите за енергетска ефикасност, сигурност и удобност. Во објектот се вградени: прозорци од висококвалитетниот прозрски профил ГЕНЕО (GENEO), систем за водоводна инсталација, која ги задоволува највисоките барања за хигиена на водата за пиење РАУТИТАН (RAUTITAN), инсталација за поврзување на грејни тела РАУТИТАН (RAUTITAN), која обезбедува максимална сигурност на системот за греење.


AL-D2039_CL - 1072793МестоСкопје, нас. Kaрпош 2
Година2017

Производи/системи

Прозорци, водовод, греење

ГЕНЕО   ( GENEO ) 
РАУТИТАН  ( RAUTITAN ) 
 


Engineering progress

Enhancing lives