393-D030_146242_0 - 146242

Санирање на цевки

Сигурно санирањето на цевките, без копање

Системи кои се користат без копање

Во изградбата на цевководи, постапките на реновирање и санирање, без копање, во денешно време се стандард. Тие овозможуваат брзо и економично повторно воспоставување на оперативната безбедност на цевководните мрежи според тековната состојба на техниката. Ние имаме различни системи за санирање на цевките и ново поставување, без копање.

Соодветен систем за секоја постапка на санирање

За постапката на санирање Close-Fit, се применува за обнова на цевките за вода и канализациските цевки под притисок, без копање

U-Liner

За санирање Close-Fit, за обнова на комунални канализациски цевки, без копање

РАУЛИНЕР (RAULINER Sewer)

За санирање Close-Fit, за обнова на индустриски канализациски цевки, без копање

РАУЛИНЕР РАУСИСТО (RAULINER RAUSISTO)

Преглед на постапките за санирање

Close-Fit-Liner

Постапка за санирање Close-Fit

U-Liner: PE-Liner за питка вода и канализациски цевки под притисок.

По поставувањето, У-Лајнер цевките (U-Liner) се поставени во стариот вод, без значителен прстенест јаз, а како нови цевки ги исполнуваат барањата за статика и работни притисоци до макс. 10 бари. Кај поголемите работни притисоци тие ја преземаат заштитата на водот од внатрешна корозија и инкрустација. Во однос на отворено поставување, зависно од условите за монтажа заштедувате до 30 %. А во работата, нашите У-Лајнер (U-Liner) уверуваат со ниски трошоци за одржување.

Варијанти на производот

  • U-Liner за вода за пиење и канализациски цевки под притисок PE-100 во опсег од DN 100 до DN 400
  • U-Liner за гравитациски одводи со/без внатрешен слој што се лепи од PE-80 во опсег од DN 150 до DN 400
  • RAULINER Sewer за постапка на санирање Close-Fit, за обнова на на комуналните канализациски цевки, без копање
  • RAULINER RAUSISTO за санирање Close-Fit, за обнова на индустриските канализациски цевки, без копање


Ausschreibungstexte

Тендерски спецификации

За да го добиете производот што го сакате, ние пружаме поддршка со детални тендерски спецификации.

Стапете во контакт со нас доколку Ви се потребни нашите тендерски спецификации како Word или GAEB-датотеки.

Кон тендерските спецификации

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection