Компанија

Како врвен бренд за полимерни решенија, РЕХАУ е меѓународен лидер во градежништвото, автомотивите и индустриските решанија. Ние со сопствени сили генерираме постојан раст - со иновативност и компетентност во развојот на самите материјали и системите. Околу 20,000 вработени на 170 локации низ целиот свет се посветени на успехот на нашата независна семејна компанија.

Engineering progress

Enhancing lives