Профил Автрија и Југоисточна Европа

РЕХАУ во Австрија и Југоисточна Европа

Во 1956 во Австрија беше формирана првата странска ќерка фирма на РЕХАУ групацијата. Во 1968 започна изградбата на производствената фабрикиа во Ноиленгбах, работи до ден денес и постојано се проширува. На тоа следеше формирањето на продажното биро во Виена, со седиште во Гунтрамсдорф и продажното биро во Линц, кое е задолжено за секторот Индустрија.

Исто како и со сите други земји од регионот и од овде локалниот пазар се обработува од страна на стручна изградена мрежа.

REHAU

Регион Југоисточна Европа

Од 1996 во Гунтрамсдорф, Виена е сместена и дирекцијата за Југоисточна Европа. На почетокот на 2007 година во рамките на новота структурна организација на фирмата, овој регион на РЕХАУ групацијата е наречен SE.

На овој регион припаѓаат земјите: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Косово, Хрватска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Австрија, Романија, Србија, Словенија, Словачка, Чешка, Турција, Унгарија, Украина и Кипар. Покрај фабриката во Ноиленгбах, овој регион има уште една фабрика во Османели, Турција.

Вкупно во регионот SE фирмата денес брои повеќе од 1.450 вработени на 24 локации во 19 земји. Околу 450 од нив се вработени во Австрија а останатите 1.000 во другите земји од регионот.

Значаен локален партнер…

Во секторот објектна техника, како и нискоградба, РЕХАУ е припаќа на водечките брендови во Австрија. Со профилите кои се произведуваат во Ноиленгбах, Австрија, се снабдуваат значајни производители на бела техника.

Во југоисточна Европа РЕХАУ, води на пазарот со своите профили за прозорци и фасади.

… и работодавец

Производството и продажбата на полимерните системски решенија, денес се особено важна стопанска гранка. Побарувачката постојано расте. Исто така е голема п работни места. (особено во техничкиот дел и делот на маркетинг) Во Југоисточна Европа таа бројка е преку 200.

Печати