Кариера

Луѓето го движат РЕХАУ. Да ги напредуваме нашите вработени од сите националност - тоа за нас е од централно значење.

Ние ја движиме нивната кариера напред, доколку тиа покажат сопствена волја дека сакаат да го прошират својот потенцијал.

Топ производи

Можности за вашата кариера

Вашиот индивидуален развој во РЕХАУ се одвива според пронципот на персоналниот концепт на РЕХАУ. Зависно од ...

Комерцијални програми за развој

Ние даваме особено голема вредност на тоа, потребата од квалификувани сили да ја покриеме од сопствени редови
Печати