РЕХАУ како работодавец

На повеќе до 170 локации во светот РЕХАУ има вработено повеќе од 20.000 вработени. Со нашата сила за иновации, нашата застапеност во различни области и од тоа настанатата синергија, ние како модерно и професионално водено претпријатие во индустријата на вештачки материјали.

Нашиот успех се заснова на капацитетот и квалификациите на напите вработени. Затоа се стремиме да обезбедиме оптимални услови за задоволство и напредување на работното место. Разговарајте со нас, доколку сакате вашата професионална кариера да ја поврзете со нашето претпријатие.

Топ производи

Кои сме ние

РЕХАУ е водечки интернационален понудувач на системски решенија во полето на градежништвото, автоиндустријата и ...

Култура на фирмата

За нас, како иновативно фамилијарно претпријатие, професионалноста е основен предуслов за како премиум марка да ја ...

Работна околина

За РЕХАУ е сосема разбирливo, да обезбеди атрактивна работна околина на своите вработени и тоа со најголема можна ...
Печати