Квалитет

MA-taic_22_511231_0 - 511231

Висока професионалност и доверливост

Квалитетот претставува суштинска основа за нашиот успех. Со исполнување на барањата и желбите на нашите клиенти во однос на квалитетот, ние даваме суштински придонес за нивното задоволство. На сите наши седишта работиме  во согласност со принципите и правилата за квалитет, кои се општо важечки во целиот свет.

  • Ние ги исполнуваме желбите на нашите клиенти и ги спроведуваме нивните барања за квалитет.
  • Квалитетот се планира, произведува, проверува и следи.
  • Квалитетот вклучува квалификувана обработка на барања, услуги и придржување до датумите на испорака.
  • Избегнувањето грешки е поважно од отстранување на истите. Причините за грешки мора веднаш да бидат отстранети.
  • Процесите и системот за менаџмент на квалитет постојано се подобруваат.

РЕХАУе сертифициран според ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 и ISO/IEC 27001:2013. Доколку е потребно, може да се побараат дополнителни сертификати.

Engineering progress

Enhancing lives