Материјали за компетентни мрежи

Dr. Thomas Rhönisch

Зад областа на „Корпоративно истражување и развој на материјалот“, или ‘’C-R&D MAT’’, е глобално активната мрежа на РЕХАУ компетенции за материјали. Таму ние ги поврзуваме нашите знаења за полимерни материјали, адитиви, лакови и пигменти. Додека се спроведуваат разновидните и сеопфатни тестови на материјалите и компонентите во придружните централни лаборатории, друг фокус на глобалната мрежа е тесната соработка со децентрализираните одделенија на ‘’CHEM’’ во Азија, Северна Америка и други локации.

Покрај тоа, заедно со нашите партнери на универзитети и институти, истражуваме нови материјални концепти и особено се фокусираме на одржливи, еколошки трендови на материјали, како што се обновливите суровини и новите концепти за рециклирање. Со материјали засилени со влакна, ние создаваме нов потенцијал за лесни и енергетски ефикасни системски решенија.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection