Планирање

Тендерски спецификации

За да го добиете производот што го сакате, ние ќе пружиме поддршка со детални тендерски спецификации.

Отвори ги тендерските спецификации

CAD-цртежи

На барање, може да испратиме CAD-компоненти за цевките и стандардните шахти.  Стапете во контакт со лице од РЕХАУ или пишете ни е-порака на: skopje@rehau.com.

Брзиот пат до канализациската шахта

Профитирајте од дигиталното снимање на податоци за шахтите:

  • Намалување на времето за реализација од нарачка до достава
  • Дигитално снимање на податоците за 50% побрзо (се преземаат стандардни податоци)
  • Навремена достава преку интегрирано приоризирање на шахтите
  • Структуриран преглед и постојан пристап до сите градежни проекти и податоци за шахтите
  • Сакате понуда? Дигиталното снимање на податоците овозможува изработка на понуда, со вклучени скици и тендерска документација во рок од 3 дена.

Сега тестирај ја онлајн алатката


Teaser Objektfragebogen AWASCHACHT - 57396

Прашалници за објекти

Овде може да се превземат прашалниците за објекти, за планирање на шахти во Word-формат. Пополнетиот документ испратете го по е-пошта на skopje@rehau.com. Наскоро ќе бидете контактирани.

Документи за производите

За нашите производи ќе добиете детални документи за производите, како упатства вградување, монтажа и поставување.

Engineering progress

Enhancing lives