Праг на ниво на подот

РАУЦЕРО (RAUCERO) – нема веќе сопнување

РАУЦЕРО (RAUCERO) прагот од РЕХАУ, чие ниво е ирзамнето со самиот под, всушност и не го заслужува името праг. Неговата висина е еднаква на 0 mm, па така лесно можете да поминете низ балконската или влезната врата, без опасност од сопнување. Овој праг исклучително лесно се поминува и со тркала, со што обезбедова дополнителна удобност. 


Комбинација на дизајн и функционалност 

Прагот едноставно сго снемува во самиот под и така обезбедува атрактивен изглед. Вистинакса работа за љубителите на исклучителен дизајн. 

Топлината останува во внатрешниот простор 

Системот на прагови за врати, со помош на термички бариери спрешува созадавање на ккондензација и несакан губиток на топлина. 

Насилното отварање нема никакви шанси

И со прагот РАУЦЕРО (RAUCERO) опремените прозорци на РЕХАУ, достигнуваат класа на отпор против насилно отварање RC2.

Едноставно одржување и чистење

Чистењето на прагот РАУЦЕРО (RAUCERO) се врши исклучително лесно, со едноставно вадење на решетките од нерѓосувачки челик. Квалитетните компоненти, како што се нерѓосувачкиот сливник, обезбедуваат соодветна долготрајност. 

Паметен спуштен дихтунг 

Специјалниот дихтунг, при затварање, автоматски се спушта на прагот, и со тоа обезбедува идеално заптивање. При отварање или затварање на вратата, не се случува никакво стругање по подот. 

Downloads

Engineering progress

Enhancing lives