BAU-D530_01 - 84301740

Системи за ѕидно и плафонско греење и ладење

Ѕидно греење/ладење во сува градба

Предности:

 • Идеално за следниве градежни работи: Без време на чекање за сушење на малтерот и површината, која е подготвена за молерисување, зависно квалитетот на шпатулата со која се изведува.
 • Ниска висина на поставување, со дебелина на подлога од 15 mm
 • Празните површини можат да се потполнат со гипс картон плочи.
 • Брзо загревање

Ѕидно греење/ладење во мокра градба

Предности:

 • Брзо, флексибилно и лесно полегнување на цевките
 • Флексибилни можности за поврзување на ѕидните грејни полиња
 • Брзо загревање
 • Можно полегнување во плафон
 • Висок квалитет и безбедност при инсталација, благодарение на безбедното прицврстување на цевките на монтажни растојанија, според стандардите

Разладувачки таван:
Се реализира едноставно и брзо

Предности:

 • Систем за сува изведба без долго време на сушење
 • Брзо вградување поради готовите гипсани плочи со веќе вградена цевка и претходно направени отвори за монтажа 
 • Истовремено наменет за греење и ладење 

Контакт

Имате прашања? Вработените во нашите канцеларии за продажба со задоволство ќе Ви помогнат.

Барање за контакт

Engineering progress

Enhancing lives