RE.SOURCE – инсталирање чекор по чекор

Благодарение на Plug & Play-комплетот за инсталација, патот до изладена, филтрирана, вриена жешка1 вода или вода со меурчиња е мошне едноставен. Следново видео ја покажува инсталацијата на примерот од RE.SOURCE PREMIUM+.

Монтажа во само шест чекори2BAU-D1621 - 80277


Чекор 1

Демонтирајте ја старата чешма и монтирајте RE.SOURCE чешма.BAU-D1622 - 80278


Чекор 2

Направете отвор за вентилација и на него поставете ја RE.SOURCE единицата за под маса.BAU-D1623 - 80279


Чекор 3

Поврзете ја водоводната цевка со единицата за под маса и приклучете го мрежниот приклучок од уредот.BAU-D1624 - 80280


Чекор 4

Вметнете го филтерот за вода во единицата за под маса.BAU-D1620 - 80276


Чекор 5

Стартувајте ја програмата за плакнење и пуштете да истече.Инсталација на RE.SOURCE арматурата на водата за пиење


Чекор 6

Вметнете го CO2-цилиндарот за вода со меурчиња или поврзете го CO2-шише – готово.Може да започнете толку едноставно.

Само четири компоненти обезбедуваат совршен вкус на водата:


RE.SOURCE PREMIUM+ хром

Арматура

Арматура на водата за пиење целосно според Вашите потреби, за едноставно избирање.

412-D023 - 81153

Единица за под маса

Благодарение на компактните димензии, се вклопува во речиси секој кујнски основен орман.

CO2-Zylinder

CO2-Zylinder

Внесува јаглерод диоксид во водата и обезбедува многу меурчиња.

412-D020 - 81150

Филтер за вода

Обезбедува вкусна и здрава вода, а притоа е и економична.


1 Функцијата за жешка вода е достапна само кај варијантата на производ RE.SOURCE PREMIUM+.
2 Инсталација на пример од RE.SOURCE PREMIUM и RE.SOURCE PREMIUM+.

Engineering progress

Enhancing lives