Водород - извор на енергија на иднината

Водородот е основна компонента на нашиот универзум: во врзана форма го има во сите живи организми - и има огромен потенцијал. Тој е одличен извор, кој може да се користи за производство на електрична енергија, од вода. Неговиот потенцијал на совршен акумулатор на енергија се должи на неговата разноврсност, која ја придвижува и специјалистот за полимери РЕХАУ.

Водородот со хемиски симбол "H" е првиот и најлесниот елемент во периодниот систем и има многу висока содржина на енергија. Во природата, гасот не се јавува во чиста форма, туку секогаш во хемиска врска. Најголемите количини се наоѓаат во водата, H2O. Ако се разложи на нејзините компоненти: водород и кислород, генерираниот водород најпрво може да се акумулира и, доколку е потребно, да се запали за производство на електрична енергија и топлина или да се претвори во запалливи ќелии, или да се наполни како гориво во резервоарите за возила. А, енергијата поврзана со тежината е убедлива: 1 кг водород содржи исто толку енергија како 2,1 кг природен гас или 2,8 кг бензин.

Водородот е интересна тема за специјалистот за полимери РЕХАУ: развој на водороден резервоар за мобилност во иднина.

Ралф Винтерлинг, техничка раководител за инфраструктура во РЕХАУ, е сигурен дека водородот ќе игра важна улога како енергетски акумулатор во иднина. Според него, три технологии во моментот даваат голема надеж. „Пумпните станици за акумулација во Германија не може да се прошират. Но, во земји како Швајцарија, Австрија или Норвешка, ова во иднина се повеќе ќе се користи. Голем потенцијал имаат топлинските акумулатори и за ‚Power-To-Heat‘ технологијата, со цел зачувување  и претворање на вишокот електрична енергија во топлина. Во Бредструп, Данска, во Карлсхајм, Германија и во Драке Ландинг, Канада, РЕХАУ има вградено геотермални акумулатори за топлина. Почвата се користи како медиум за акумулација: геотермалните сонди РЕХАУ овозможуваат циркулација на загреаната соларна вода  на длабочина од над 50 метри до 85 ° C. Почвата околу сондите се загрева и создава огромна акумулација на топлина; оваа топлина се спроведува назад во во циркуллираната вода, во зима. Во Бредструп, 1.200 куќи, како и јавни згради и индустриски постројки се поврзани преку мрежата за централно греење. Топлината што се чува во земјата може да потекнува и од електрани или од индустриски процеси.

Според Винстинг, системите за акумулација на водород за „Power-To-Gas“ технологијата, ќе играат важна улога во иднина. Во Аргентина, РЕХАУ во моментов работи на објект за акумулација на водород, кој треба да започне со работа во 2014 година. Електричната енергија од обновливи енергии се претвора во водород или синтетички природен гас и се чува во мрежата на природниот гас или во подземни пештери. Специјалните повеќеслојни цевки се наменети за транспорт на стотици илјади кубни метри од 100 проценти водороден гас, под земја. Идејата за користење на водород како медиум за акумулација на вишок електрична енергија не е нова. Летот во вселената би бил незамислив без водород; гасот е гориво за вселенското патување уште од 1960-тите. „Ние ја гледаме енергетската транзиција како можност што сакаме да ја искористиме. Германија се позиционираше и сака да се оддалечи од фосилните горива. Доживуваме огромно зголемување на обновливите енергии ширум светот “, објаснува Винстинг. „Неопходно е соодветно складирање на обновлива енергија. Важна градежна компонента е секако водородот“.

MP-D129_480948_0 - 480948

Цевководите од мрежата за природен гас, може да се користат за напојување на водород. Предизвикот беше да се спречи пропустливост, т.е. дифузија на многу мали и непостојани молекули на водород преку полимерните sидови. РЕХАУ го истражува развојот на „цевководен компатибилен со водороден систем“, а пропустувањето е спречено од бариералните слоеви.

На крајот на краиштата, според Ралф Винтерлинг, ќе има мешавина од трите технологии. „Во зависност од трошоците на системот, тие ќе имаат право на постоење.“ Кој систем каде се наоѓа ќе зависи и од локалните услови. „Водородот има голема предност пред електрична енергија и гас, поради тоа што е погоден и за мобилност. Тој е најуниверзален “, вели Винстинг. Од голема важност е огромниот потенцијал на водородот, во врска со обновливите енергии. Водородот генериран од ветер или сончева енергија би бил „зелена нафта“: неограничено достапен или обновливо и целосно без емисија кога се користи како гориво. 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection