700-D081 - 61885

Заштеда на енергија

Така заштедата на енергија станува детска игра

Не можете да сторите ништо против зголемените цени на енергијата, но можете да направите нешто против Вашата лична потрошувачка на енергија. Поради слабо изолираните прозорци, доаѓа до загуба на неискористената скапоцена енергија. Сепак, мора да платите.

Со нашите прозорски системи, Вашата потрошувачка на енергија Ви е на дофат. Високите изолациски вредности овозможуваат ниска потрошувачка на енергија – до 76 % помалку енергија отколку кај старите прозорци*. Јасен плус за Вашиот паричник! Донесете ја навремено правилната одлука со нови прозорци на РЕХАУ со кои се заштедува енергија. Така ќе ја намалите потрошувачката на енергија и ќе заштедите пари.

* Намалување на загубата на енергија на прозорецот при промена на старите прозорци од дрво/пластика од 1980-тите години (Uf = 1,9; Ug = 3,0) со прозорци од профилите ГЕНЕО (Uf = 0,89; Ug = 0,5), големина на прозорец 123 x 148 cm

Колку енергија може да заштедите?

Со нашиот калкулатор за заштеда на енергија, ова ќе го откриете брзо.

Врз основа на што ги препознавате добро изолираните прозорци?

Штом станува збор за енергетски ефикасни прозорци, на сцена стапува U-вредноста на прозорците. U-вредноста е коефициентот на топлотна спроводливост. Тој служи за оценка на топлинската изолација на еден прозорец и ја одредува количината на топлина која протекува низ една површина од 1 m² за еден час. Колку е пониска оваа вредност, толку е поголема топлинската изолација. Во споредба со конвенционалните прозорци со едноставно застаклување со U-вредности од просечно 5,8 W/m²K, нашите прозорци имаат врвни вредности од 0,85 W/m²K.

Стручната монтажа кај Вашите прозорци е мошне важна. Само ако Вашите прозорци апсолутно дихтуваат, може да се избегнат штети од влага и мувла. Консултирајте се во детали за индивидуалните можности за заштеда на енергија:

Вашиот специјалист за прозорци во Ваша близина

Прозорците од РЕХАУ можат и повеќе.

Тие не само што се залагаат за извонредна заштеда на енергија, туку и за

Какви барања имате од Вашите прозорци? Во нашата голема палета на производи ќе го најдете вистинскиот систем за Вашиот дом:

Engineering progress

Enhancing lives