Corona_Startseite_2020-04-02 - DUMMY - AUSTAUSCHEN GEGEN MAM-BILD

Ние сме тука за нашите клиенти – овде ќе ги пронајдете сите важни информации околу актуелната ситуација со КОВИД-19.

Во РЕХАУ, сигурноста на вработените, клиентите и партнерите има највисок приоритет. РЕХАУ ги има донесено сите неопходни мерки, почитувајќи ги препораките на Министерството за здравство со цел да ги заштити вработените, а воедно да ја продолжи испораката кон своите клиенти, за време на пандемијата КОВИД-19.

Заеднички и разумно, можеме да го спречиме забавиме ширењето на вирусот и да ги заштитиме нашите вработени и нашите клиенти. Останете здрави !

Engineering progress

Enhancing lives